Design for dissasembly

WorldFLEXhome er et bidrag til en mere bæredygtig fremtid i det byggede miljø. Konceptet tager udgangspunkt i ’design for disassembly’, der handler om at designe produkter, så de kan adskilles og genbruges – igen og igen.

Ved udelukkende at bruge robuste, uorganiske materialer og designe modulerne, så de kan skilles ad og samles igen, har vi skabt et koncept, der understøtter en cirkulær tankegang. Et koncept, hvor materialer, som ellers ville være endt som affald, kan fastholde deres værdi og indgå i byggeri på en ny lokation.

Design for disassembly er en designstrategi, der har til formål at nedbringe mængden af ikke-fornybare ressourcer. På den måde er WorldFLEXhome med til at reducere mængden af affald i byggesektoren, hvilket understøtter FN’s 17 Verdensmål og DGNB-certificering. WorldFLEXhome er det eneste byggesystem på markedet, som kan ændres, opgraderes eller flyttes – uden at skabe affald.