Bæredygtigt byggeri

Bæredygtighed i et helhedssyn

Bæredygtigt byggeri kan ikke karakteriseres blot ved at se på de anvendte materialer og det energiforbrug der knytter sigt til den daglige drift. Selv det mest miljørigtige valg af materialer vil kun have en meget begrænset effekt, hvis byggeriet ikke efterfølgende gør det muligt for beboerne at leve sundt og bæredygtigt. Dette helhedssyn er grundkernen i vores koncept. Vi tager afsæt i sunde og rene materialer, helt uden risiko for afgasning, skimmel, skader på pladsen etc. og bygger i stål, glas og beton i et modulært system, som kan genanvendes igen og igen. Alle materialer som beboerne kommer i kontakt med er indeklimamærkede og alle materialer i bebyggelsen er miljømærkede materialer.

Mere end certificering

Vi har bevidst valgt ikke at udvikle WFH-konceptet og bebyggelsen med et snævert sigte på at kunne opnå mange point i en DGNB eller anden certificeringsordning, idet disse certificeringer efter vores filosofi har for kort og tidsmæssigt snævert sigte. Når dette er sagt, så vil det dog være relativt enkelt at udføre certificeringen, som vil kunne opfylde min. DGNB Guld -niveau, hvis bygherren ønsker dette.

I stedet har vi fokus på, at alle tiltag i videst mulige omfang kan indgå i en fremtidig cirkulær byggeindustri, hvor spild, deponi og store værditab erstattes af industriel effektivitet, fuld genanvendelighed og mindst mulige værditab under brug og fra generation til generation af genbrugte byggekomponenter. Her vil muligheden for at genanvende hele råhuset fra byggeri til byggeri spille en stor rolle.

 skaermbillede-2022-01-04-kl-09-44-42

 

Ægte cirkulært byggesystem

WFH-moduler er udelukkende samlet med mekaniske samlinger og kan derfor helt adskilles og genanvendes som hele moduler, eller yderligere adskilles, så vægge kan renoveres eller ændres. Efter endt levetid af byggeriet vil modulerne kunne demonteres og anvendes på stedet i en ny konfiguration eller anvendes til helt andet byggeri. Det er netop det langsigtede perspektiv på bæredygtighed, hvor WFH adskiller sig fra alle andre modulære byggesystemer. Andre systemer er typisk udført i lettere materialer, CLT eller lign. WFH adskiller sig markant fra traditionelt byggeri, hvor bærende konstruktioner, overflader og teknik, typisk kun vil kunne genanvendes som rå ressourcer og ikke som byggekomponenter igen. Alle komponenter i WFH kan genanvendes som hele komponenter.

Derved bliver den endelige materialemæssige investering langt mindre end f.eks. i rene trækonstruktioner, som har lavere levetid, kræver mere vedligehold og har langt mindre potentiale for genanvendelse som byggekomponenter. WFH har ingen sarte gipsvægge og dampspærrer, som med tiden mister kvalitet og funktion. WFH-moduler kan bygges i højden uden at introducere forskellige kemikalier til brandhæmning af brandbare materialer, som med tiden skal genimprægneres.

WFH-modulerne produceres i en optimeret proces på fabrik, hvor alle overflader, samlinger og tekniske installationer monteres, testes og dokumenteres. Modulerne har helt ensartede teknikskakte, hvor alle komponenter er nøje udvalgt og optimerede mht. plads, funktion, reparation og genanvendelse. Alt præmonteres og på byggepladsen er det kun samling mellem skakte som skal udføres.

På fabrikken kan der arbejdes med langt mindre tolerancer, så behov for justeringer og tilpasninger på pladsen elimineres. Modulerne forlader fabrik med langt højere kvalitet, end det, der kan opnås gennem arbejde på byggepladsen. På samme måde vil den efterfølgende facademontage blive udført af komponenter, som allerede er fremstillet med de rigtige modulstore mål og tolerancer, så spild og bearbejdning på pladsen bliver minimal.

 

WFH et bæredygtigt byggesystem

WFH-konceptet er udviklet ud fra idéen om, at vi både skal begrænse ressourceforbruget til byggeri, men også bygge i langt højere kvalitet end det vi ser i det konventionelle byggeri. WFH-konceptet er derfor opbygget af moduler i beton- og stålkonstruktion, med meget lang levetid og genanvendelsesmulighed. Udfordringen med det vi har bygget de seneste 60 år, og fortsat bygger, er at vi støber og limer komponenter og materialer sammen. Det betyder reelt set, at den udfordring vi i dag har med at genbruge, selv kun 50 år gamle bygninger, giver kommende generationer samme udfordring med de bygninger vi opfører nu, 50 år ud i fremtiden. WFH konceptet løser denne udfordring.

Kommende generationer kan demontere de lette facader, segmentere alle komponenter og materialer fra hinanden eller renovere komponenterne og genbruge til nye WFH byggerier. Selve råhuset af moduler, kan sendes på fabrik, hvor de renoveres og evt. konfigureres om til nye moduler, så de kan indgå i andre boligtyper.

Hermed kan man bygge et 2. Generation boligbyggeri. I illustrationen vises et eksempel på identiske boligbebyggelser: Et konventionel byggeri og et WFH koncept boligbyggeri. Forbrug af ressourcer til byggeriet fastsættes til at være identisk, for at kunne sammenligne de fremtidige forskelle. Når 1. Generation ikke længere er aktuelt på det konkrete sted, må det konventionelle byggeri nedbrydes uden mulighed for genbrug af byggeriets råhus. WFH byggeriet, demonteres og genanvendes som råhus for et 2. Generation boligbyggeri, hvor kun nye ressourcer til klimaskærm og indvendig aptering skal tilføres byggeriet. Dette betyder, at 2. Generation byggeri kan opføres med under et 1⁄2 så stort klimaaftryk som det nye konventionelle boligbyggeri.

Hvis man betragter den økonomiske side af WFH konceptet, kan man overføre CO2 tallene til økonomisk værdi, som kommer kommende generationer til gode. Dette fordi at man ved opførelse genbruger råhuset, som faktisk repræsenterer mere en 50% af anlægsomkostningerne til et nyt byggeri. Dvs. at kommende generationer kan bygge til 1⁄2 pris. Vi skaber således en merværdi ved at bygge i WFH konceptet – en form for pant til samfundet. Det konventionelle byggeri er i fremtiden kun en merudgift fordi man skal bruge økonomiske ressourcer til at nedbryde og rydde op efter fortidens irrationelle byggeri.